Δευ22012018

Back Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΓΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων είναι η διάδοση και προώθηση της δια βίου άθλησης και υγιούς διατροφής, η οργάνωση, υλοποίηση, παρακολούθηση και η υποστήριξη των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και Αναπτυξιακού Αθλητισμού σε Πανελλήνιο επίπεδο, η υποστήριξη και Ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού και εναλλακτικών δραστηριοτήτων άθλησης, άσκησης και αναψυχής και των φορέων που τις υλοποιούν, η προώθηση των Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων της χώρας, η διασύνδεση με Παγκόσμιους και Ευρωπαϊκούς Αθλητικούς Οργανισμούς και Θεσμούς, η προώθηση και προβολή του αθλητισμού στην Ελλάδα και διεθνώς, η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου δεδομένων όλων των πεδίων του αθλητισμού, του Εθνικού Μητρώου Αθλητικών Φορέων και του Εθνικού Μητρώου Αθλητικών Υποδομών, καθώς επίσης η επιστημονική Αθλητική υποστήριξη του αθλητισμού εν γένει, των φορέων του για την ανάπτυξη της δραστηριότητας τους και την επίτευξη των αθλητικών στόχων τους, για την πρόληψη και εξασφάλιση της υγείας των αθλητών και αθλουμένων, ο συντονισμός και υποστήριξη των επιστημονικών φορέων του αθλητισμού στον τομέα της έρευνας όλων των επιστημονικών πεδίων και ειδικότερα της προπονητικής και της αθλητικής παιδαγωγικής, του μαζικού αθλητισμού και της δημόσιας υγείας, της οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού, της αθλητικής οικονομίας, της αθλητικής κοινωνικής έρευνας και της πιστοποίησης και ασφάλειας των αθλητικών υποδομών.

 


H Διεύθυνση "Άθλησης για Όλους Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων" εποπτεύει τα παρακάτω τμήματα :

 

Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.

Τμήμα Αθλητικού Τουρισμού και Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Μαζικού Αθλητισμού.

Τμήμα Αθλητικής Επιστημονικής Υποστήριξης.

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Ευρωπαϊκών, Πολιτικών, Ολυμπιακών θεμάτων, Αθλητικής, Πολιτιστικής Προβολής.

Τμήμα Στατιστικής Τεκμηρίωσης ΑΘλητισμού.

Υπηρετούντες Υπάλληλοι
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-MAIL
[ @gga.gov.gr]

 
daopads
Διευθυντής Μαλάτος Ανδρέας 213-131-6082 amalatos
    213-131-6076
 
Φασιανού Δέσποινα
213-131-6079 dfiasianou

 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

OPEN DATA

bottom banner

Χάρτης Ιστοτόπου