Δευ22012018

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οι επιχειρησιακοί Στόχοι της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού είναι ο προγραμματισμός, ο έλεγχος, η εποπτεία και η παρακολούθηση της άσκησης όλων των αθλημάτων και αθλητικών διοργανώσεων σε όλα τα επίπεδα και βαθμίδες του Επαγγελματικού Αθλητισμού, η υποβοήθηση των αθλητικών  φορέων για την ανάπτυξη του αθλήματος τους, η λήψη μέτρων για την καλύτερη λειτουργία και οργάνωση του Επαγγελματικού Αθλητισμού σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Επιπροσθέτως, έχει αρμοδιότητα για τον έλεγχο, εποπτεία, προαγωγή και ανάπτυξη των επαγγελμάτων ή επαγγελματικών − επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που ασκούνται ειδικά στον αθλητικό χώρο καθώς και για την θεσμική τους κατοχύρωση σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.


Η Διεύθυνση Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

Τμήμα Επαγγελματικών Κλαδών Άθλησης και Εποπτείας Αθλητικών Σωματείων

Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Έλεγχου Κανονισμών

Τμήμα Επαγγελμάτων Αθλητισμού και Σχολών Προπονητών

 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL
[ @gga.gov.gr]
    FAX: 213-131-6604
 deaea[@]gga.gov.gr
   
Διευθύντρια Ζαφειροπούλου Αντωνία

213 131 6242, 6241

azafeiropoulou
        
Δημητρέλου Ελένη 213 131 6256 edimitrellou
Λαγού Βασιλική 213 131 6257 vlagou

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

OPEN DATA

bottom banner

Χάρτης Ιστοτόπου