Δευ22012018

Back Βρίσκεστε εδώ: Home ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  συγκροτείται από τα παράκατω Τμήματα:

Τμήμα Χωροταξικό, Προγραμματισμού της Αθλητικής Υποδομής της Χώρας και Ακίνητης Περιουσίας

Τμήμα Προδιαγραφών και Αδειοδοτήσεων Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Τμήμα Μελετών Αθλητικών Έργων

Τμήμα Κατασκευής Αθλητικών Έργων

Τμήμα Επισκευής και Συντήρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Τμήμα Δημοπρασιών Αθλητικών Έργων και Εκκαθαρίσεων Παλαιών Εργολαβιών

-Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΓΓΑ είναι ο προσδιορισμός των αναγκών της χώρας σε αθλητικούς χώρους, ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός και η υλοποίησή των απαιτούμενων έργων, η αναβάθμιση και βελτίωση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων, ο καθορισμός κανόνων για την κατασκευή των αθλητικών χώρων σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και η διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία τους.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL [@ gga.gov.gr]
  FAX: 213 131 6991
  dty, deksae
Διευθύντρια Ισαακίδου Ελένη  213 131 6007 eisaakidou
     
  213 131 6004
Κρίκης Παναγιώτης 213 131 6003 pkrikis
Μαντή Αναστασία
213 131 6003
amanti
Τσώλα Νικολέτα
213 131 6003
ntsola

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

OPEN DATA

bottom banner

Χάρτης Ιστοτόπου