Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ)

Η Ελληνική Πολιτεία λόγω των αυξανομένων σε ένταση και έκταση, κρουσμάτων βίας στον Αθλητισμό, ευαισθητοποιήθηκε έγκαιρα από 40ετίας και πλέον για την αντιμετώπισής τους.
Η πρώτη Νομοθετική παρέμβαση έγινε με τον Νόμο 75/1975 (Φ.Ε.Κ. 138Α/1975). Τα προβλήματα συνεχίσθηκαν και εντάθηκαν ακόμα περισσότερο μετά την επαγγελματοποίηση του ποδοσφαίρου με το Νόμο 879/1979 (Φ.Ε.Κ. 56Α/1979).

Έκτοτε, όλες οι Κυβερνήσεις θέσπισαν δεκάδα και πλέον Νόμων μέχρι και τον πρόσφατο Νόμο 4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον Αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49Α/13-5-2015).
Στο επίκεντρο των Νομοθετικών παρεμβάσεων της Πολιτείας βρίσκεται ο Νόμος 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α/1999) ο οποίος τροποποιήθηκε με διάφορες διατάξεις άλλων Νόμων και ισχύει έως και σήμερα.
Η Δ.Ε.Α.Β. (Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας) συστήθηκε με το άρθρο 41Α του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121Α/1999) στο οποίο και αναφέρονται λεπτομερώς, όπως και σε άλλα άρθρα του, το έργο, οι αρμοδιότητές της, κλπ. και αποτελεί το κυρίαρχο όργανο της Πολιτείας στην αντιμετώπιση της Βίας στον Αθλητισμό.
Συνεργάζεται με την Αστυνομία, τη Δικαιοσύνη (Αθλητικούς Εισαγγελείς κλπ. κάθε βαθμού), Υπηρεσίες της Πολιτείας (Γ.Γ. Αθλητισμού κλπ.), τις Ομοσπονδίες, τις Διοργανώτριες Αρχές, τα Σωματεία, κλπ.
Η Δ.Ε.Α.Β. διοικείται από εννέα (9) μέλη, τέσσερις (4) επιστήμονες κύρους, με γνωστικό αντικείμενο τη Νομική, δύο (2) εγνωσμένου κύρους στελέχη του αθλητικού χώρου, έναν (1) ανώτατο ή ανώτερο αξιωματικό της Αστυνομίας ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων.
Με απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού ένα (1) μέλος εξ’ αυτών ορίζεται ως Πρόεδρος και ένα (1) έτερο ως Αναπληρωτής Πρόεδρος.
Το έργο της Δ.Ε.Α.Β. βοηθείται από το Σώμα των Παρατηρητών της, όργανο το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 41Α του Ν.2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι Παρατηρητές συντάσσουν εκθέσεις για τα γεγονότα που συμβαίνουν σε αγώνες όπου έχουν ορισθεί, συνεργαζόμενοι με την Αστυνομία και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, τις οποίες αποστέλλουν στη Δ.Ε.Α.Β.
Οι εκθέσεις αυτές αποστέλλονται από τη Δ.Ε.Α.Β. στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα κάθε αθλήματος, παράλληλα εξετάζονται από τα μέλη της Επιτροπής στις . συνεδριάσεις της και τα στοιχεία που προκύπτουν υποβάλλονται στην πολιτική ηγεσία του Αθλητισμού.
Οι Παρατηρητές αποτελούν «τα μάτια και τα αυτιά» της Πολιτείας για τα όσα συμβαίνουν στους αγωνιστικούς χώρους των πέντε (5) ομαδικών αθλημάτων που διεξάγονται στη χώρα, ήτοι του Ποδοσφαίρου, του Μπάσκετ, του Βόλεϊ, του Χάντμπολ και του Πόλο, για τα οποία έχει αρμοδιότητα η Δ.Ε.Α.Β.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δραστηριότητες της Δ.Ε.Α.Β. για την αντιμετώπιση της βίας στον Αθλητισμό έχουν τύχει της γενικής αναγνώρισης.
Η Δ.Ε.Α.Β. σύμφωνα με την τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΔ/185445/6112/282/186/08.04.2019 (ΦΕΚ 196/ΥΟΔΔ/11-04-2019)  του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού εκπροσωπείται από το Προεδρείο το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο κ. Τσιχτή Αχιλλέα του Αλεξάνδρου (επιστήμονα εγνωσμένου κύρους με γνωστικό αντικείμενο τη Νομική) και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο κ. ΖΗΣΗ ΜΠΕΛΛΟ, εγνωσμένου κύρους στέλεχος του Αθλητικού χώρου (πρώην Μέλος Δ.Σ. Ε.Π.Ο. επί σειρά ετών, Οικονομολόγο). 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX E-MAIL
[@gga.gov.gr]

213-131-6299

deab[@] gga.gov.gr
 Πρόεδρος Τσιχτής Αχιλλέας 213 131 6191 213-131-6299
 Αναπληρωτής Πρόεδρος  Μπέλλος Ζήσης  213-131-6191   
    213-131-6453, 6151

 

   

 

 
Καραβίτη Ελένη  213-131-6151

213-131-6299

ekaraviti
  213-131-6824

213-131-6299

 
Παπαδοπούλου Ελένη 213-131-6453

 

epapadopoulou2
Σταύρου Χριστίνα  213-131-6190

 

xstaurou