ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019

Έγκριση Υλοποίησης Δομημένων Γενικών Προγραμμάτων Περιόδου 2018-2019

Έγκριση Υλοποίησης Δομημένων Ειδικών Προγραμμάτων Περιόδου 2018-2019