Wed22092021

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Το Τμήμα Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών είναι αρμόδιο για:

αα) Τη διενέργεια πρόχειρων και ανοικτών (δημόσιων και διεθνών) διαγωνισμών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Απαλλοτριώσεων Τομέα Πολιτισμού.
ββ) Την κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και για τη συντήρηση και αποκατάσταση κάθε είδους.
γγ) Τη σύναψη, διαχείριση και εποπτεία εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών καθώς και υπεργολαβιών.
δδ) Την ενημέρωση του Μητρώου δεσμεύσεων για το σύνολο των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος σε συνεργασία με το Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΠΔΕ και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας.
εε) Την εποπτεία για την παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση των προμηθευόμενων υλικών και εφοδίων, την έκδοση δελτίων εισαγωγής και εξαγωγής και την καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού.
στστ) Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τον προγραμματισμό των δαπανών, που αφορούν στην καθαριότητα, στη συντήρηση, στην ασφάλεια, στη φύλαξη των κτιρίων και των εγκαταστάσεων τους, στη λήψη μέτρων  πυρασφάλειας.
ζζ) Την τήρηση Μητρώου οχημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ).
ηη) Την αποδοχή δωρεών για λογαριασμό της ΓΓΑ.

 

Τμήμα Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
[ @gga.gov.gr]
   Fax213-131-6609, 6525 tpdyy @ gga.gov.gr
 
 Προϊσταμένη  Βασσάλου Ευαγγελία 213-131-6276 evasalou
 
  Κλήμου Ευστράτιος 213-131-6253  eklimou
   Ζημιανίτη Ευγενία 213-131-6149 ezimianiti
   Καραβαγγέλη Δήμητρα
213-131-6227 dkaravageli
   Ντάκουλας Κωνσταντίνος
213-131-6810  kntakoulas
   Παλιούρα Φωτεινή
213-131-6212
fpalioura
   Σταμπουλή Άννα
213-131-6184  astampouli

OPEN DATA

dhmofilh Themata1

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

dark blue el 1

unesco-observatory

bottom banner

aigides GGA

Χάρτης Ιστοτόπου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ