«Εκτέλεση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. οικ. έτους 2010»

Για την ενημέρωση των Ν.Π.Δ.Δ. εγκύκλιος 2/18385/0094/24-03-10 με θέμα «Εκτέλεση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. οικ. έτους 2010»

Επισκεφθείτε τον Δικτυακό Τόπο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους