Οδηγίες για το μητρώο δεσμεύσεων

Οδηγίες για το μητρώο δεσμεύσεων (Κατεβάστε το αρχείο σε .pdf μορφή).