ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ H Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.), στη σημερινή συνεδρίασή της, έκανε δεκτή την αίτηση της ΠΑΕ Χανιά και αποφάσισε την ανάκληση της από 11.12.12 απόφασης κατάπτωσης της εγγυητικής της επιστολής, υπέρ της εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Σ. – ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε.».