Ενημέρωση πολιτών για τη λειτουργία των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α. την Παρασκευή 28.1.2022

Παρακαλούνται οι πολίτες που έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού την Παρασκευή 28.1.2022 ή επιθυμούν την παροχή πληροφοριών δια ζώσης, να επικοινωνήσουν πριν τη μετακίνησή τους, τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό μήνυμα, με τα ανωτέρω στελέχη ή τις αρμόδιες Διευθύνσεις. Η προσέλευση στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καθίσταται δυσχερής λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν τις προηγούμενες μέρες.