Αποφάσεις ΕΕΑ - Συνεδρίαση 18-5-22

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY
(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 - 213.131.6162       
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(18.05.22 ώρα 14:00) 
   
 
1. Αίτηση του προπονητή Ηλία Παπαθεοδώρου περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΚΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ.
      ΑΝΑΒΟΛΗ
 
2. Έλεγχος σχετικά με τη νομιμότητα συμμετοχής μετόχων της από 26.04.22 Γ.Σ.    της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
      ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 
3. Έλεγχος σχετικά με τη νομιμότητα συμμετοχής μετόχων της από 10.09.21 Γ.Σ.    της ΚΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ.
      ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
Νικόλαος Τζουλάκης