Αποφάσεις Ε.Ε.Α. - Συνεδρίαση 18-8-22

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟY
(άρθρο 77 Ν. 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
Ανδρ. Παπανδρέου 37  15180  Μαρούσι, τηλ: 213.131.6130 - 213.131.6162       
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   
(18.08.22 ώρα 13:45ΜΜ)
 
1. Αίτηση δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Παρασκευά Ατλαμάζογλου των αθλητών Αλκιβιάδη Μαρκοπουλιώτη, Χρήστου Κουντουριώτη, Γεώργιου Ξυδά, Θεόδωρου Βερνάρδου, Ανδρέα Κόκα, Νικόλαου Χατζή, σχετικά με χορήγηση αντιγράφων της αίτησης και του συνόλου των δικαιολογητικών, που αφορούν την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ με την από 08-06-2022 απόφαση της  επιτροπής επαγγελματικού αθλητισμού. 
Εισηγητής : κ. Μπατσίλας
ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙ
 
2.   Έλεγχος σχετικά με τη νομιμότητα συμμετοχής μετόχων στις από 23.06.22 Γ.Σ. της ΠΑΕ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ. 
Εισηγητής : κ.  Γερακάρης
          ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ
 
3. Έλεγχος σχετικά με τη νομιμότητα συμμετοχής μετόχων στις από 09-08-2022
         Γ.Σ.της ΚΑΕ Α.Ε. ΧΟΛΑΡΓΟΥ.
         Εισηγητής: κ. Σαφαρής
         ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
Χρήστος Κουμπής