ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε.Α.Κ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Σημείωση: Τα επισυναπτόμενα από 1-32 είναι σε μορφή rar)
 
1. ΓΕΝΙΚΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-1985
2. ΚΛ.ΓΥΜΝ.-Α0-ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ
3. ΚΛ.ΓΥΜΝ.-Α1-ΚΑΤΟΨΗ
4. ΚΛ.ΓΥΜΝ.-Α2-ΤΟΜΕΣ Α,Β
5. ΚΛ.ΓΥΜΝ.-Α3-ΟΨΕΙΣ Α,Β
6. ΚΛ.ΓΥΜΝ.-Α4-ΟΨΕΙΣ Γ,Δ
7. ΚΛ.ΓΥΜΝ.-Α6-ΣΤΕΓΕΣ
8. ΚΛ.ΓΥΜΝ.-Α11-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
9. ΚΛ.ΓΥΜΝ.-Σ1-ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
10. ΚΛ.ΓΥΜΝ.-Σ2-ΞΥΛΟΤ.ΟΡΟΦ.
11. ΚΛ.ΓΥΜΝ.-Σ3-ΕΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤ.
12. ΚΛ.ΓΥΜΝ.-Σ4-ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
13. ΚΛ.ΓΥΜΝ.-Σ5-ΓΕΝ.ΔΙΑΤ.ΔΙΚΤ.
14. ΚΛ.ΓΥΜΝ.-Σ4-ΓΕΝ.ΛΕΠΤΟΜ.
15. ΚΛ.ΚΟΛ.-Α1-ΤΟΠΟΓΡ.
16. ΚΛ.ΚΟΛ.-Α1-ΚΑΤ.ΔΕΞ.
17. ΚΛ.ΚΟΛ.-Α6-ΑΠΟΔ.ΚΕΡΚ.
18. ΚΛ.ΚΟΛ.-Α1-ΔΕΞ.ΕΚΜ.
19. ΚΛ.ΚΟΛ.-Σ2-ΞΥΛΟΤ.ΔΕΞ.
20. ΚΛ.ΚΟΛ.-Σ-ΚΛΙΜ.
21. ΚΛ.ΚΟΛ.-ΤΣ01-ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
22. ΚΛ.ΚΟΛ.-ΤΣ2-ΣΤΕΓΗ-1
23. ΚΛ.ΚΟΛ.-ΤΣ3-ΣΤΕΓΗ-2
24. ΚΛ.ΚΟΛ.-ΤΣ04-ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ-2
25. ΚΛ.ΚΟΛ.-ΤΣ05-ΤΟΜΗ-Α
26. ΚΛ.ΚΟΛ.-ΤΣ06-ΛΕΠΤΟΜ-ΤΕΝΟΝΤΕΣ
27. ΚΛ.ΚΟΛ.-ΤΑ1-ΚΑΤΟΨΗ
28. ΚΛ.ΚΟΛ.-ΤΑ2α-ΤΟΜΗ-Β
29. ΚΛ.ΚΟΛ.-ΤΑ3-ΟΨΗ Α
30. ΚΛ.ΚΟΛ.-ΤΑ4-ΟΨΗ Β
31. ΚΛ.ΚΟΛ.-ΤΑ5-ΟΨΗ Γ
32. ΚΛ.ΚΟΛ.-ΤΑ6-ΟΨΗ Δ
33. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
34. ΕΕΕΣ
35. ΕΕΕΣ.xml
36. EΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
37. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
38. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
39. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
40. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ