ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ “ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΥ” ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόσκληση ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ των Τευχών Τεχνικών Προδιαγραφών για την Πράξη με Τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ “ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟΥ” ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών