ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΡΗΡΙΟΥ “ΑΝΤ. ΠΕΠΑΝΟΣ”

Πρόσκληση ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ των Τευχών Τεχνικών Προδιαγραφών για την Πράξη με Τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΡΗΡΙΟΥ “ΑΝΤ. ΠΕΠΑΝΟΣ”»

Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών