Thu20062024

Back You are here: Home ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Αθήνα, 30 Απριλίου 2010

1. Το Δ.Σ. του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό για την παραχώρηση χρήσης για ορισμένο χρόνο και άνευ ανταλλάγματος του «κυλικείου» που βρίσκεται στον 1ο όροφο του επί της οδού Κηφισίας αρ. 7 κτιρίου, σε όποιον προτείνει τις χαμηλότερες δυνατές τιμές διάθεσης των προϊόντων του κυλικείου, συνεκτιμωμένων των επιμέρους προτάσεων του ενδιαφερομένου για τη διαμόρφωση και λειτουργία του κυλικείου και τους όρους εξυπηρέτησης των πελατών.

2. Δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι Έλληνες υπήκοοι που κατοικούν (ή που εδρεύουν -αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα-) μόνιμα στην Ελλάδα.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στην Αθήνα, επί της οδού Κηφισίας αρ. 7, 2ος όροφος, στις 11/05/2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ενώπιον της ορισθείσας για το σκοπό αυτό Επιτροπής Διαγωνισμού. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, καμία προσφορά δε θα γίνεται δεκτή, ούτε είναι δυνατή η οιαδήποτε συμπλήρωση - διόρθωση των δικαιολογητικών.

4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν το φάκελο προσφοράς τους κατά την ως άνω ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι τις 10:00 η ώρα. Ο κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει δύο υποφακέλους, ήτοι α) ένα υποφάκελο με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά του συμμετέχοντος (υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά, ασφαλιστική ενημερότητα κλπ.) και β) ένα υποφάκελο με την οικονομική προσφορά και τις προτάσεις του ενδιαφερομένου για τη διαμόρφωση και λειτουργία του κυλικείου και τους όρους εξυπηρέτησης των πελατών του.

5. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα προσκομίζουν κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή οιασδήποτε τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αποδεικτικό κατάθεσης στον υπ’ αριθμ. 84737542 λογαριασμό του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος εκ ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ(15.000€), για την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Το ως άνω ποσό θα επιστρέφεται στον κάθε συμμετέχοντα εντός 5 ημερών από την κατακύρωση της σύμβασης παραχώρησης.

6. Την αμέσως επόμενη -της υποβολής των φακέλων προσφορών- ημέρα αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών που υποβλήθηκαν εγκαίρως και εγκύρως, η οποία ολοκληρώνεται εντός μιας ημέρας. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν -τυχόν- ενστάσεις τους ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού εντός μιας (1) ημέρας από την ανακοίνωση και δημοσίευση της οριστικής κατακύρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, την παραλαβή της προκήρυξης και της σύμβασης παραχώρησης, απευθυνθείτε στα γραφεία του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, οδός Κηφισιάς 7, 3ος όροφος, από Δευτέρα 03/05/2010,τηλέφωνα 2131316381, 2106472001, ώρες 09:00-17:00. ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Ιωάννης Αθαν. Δέτσης Παναγιώτης Γρίλλιας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

dhmofilh Themata1

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

dark blue el 1

OPEN DATA

bottom

aigides GGA

ΣΕΠ

APOGRAFI

 

Χάρτης Ιστοτόπου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ